Schoon drinkwater in Afrika – draag jouw steentje bij en teken de petitie!

Het is moeilijk voor te stellen voor ons, maar in Afrika sterven nog steeds jaarlijks veel te veel kinderen ten gevolge van het tekort aan schoon drinkwater. Waar wij gewoon de kraan open kunnen zetten als we dorst hebben, hebben in ontwikkelingslanden ruim 2.2 miljard mensen simpelweg geen toegang tot schoon water. En het overgrote deel van deze mensen bevindt zich in Afrika. Vanwege waterschaarste kunnen kinderen vaak niet anders dan vervuild water drinken. Iets wat levensgevaarlijk is en dan ook iedere dag mensenlevens kost.

De klimaatverandering is de grootste oorzaak voor het tekort aan schoon drinkwater in Afrika. Wij Nederlanders zijn hier mede-veroorzakers van, maar doen nog veel te weinig om ook van een oplossing deel uit te kunnen maken. De Nederlandse regering zou dan ook veel meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan en de toegang tot schoon drinkwater voor iedereen zou veel hoger op de agenda moeten staan. Wil jij een steentje bijdragen? Laat jouw stem dan horen en teken de petitie. Zo kunnen we dit grote probleem de aandacht geven die het verdient en hopelijk het tij keren.

Tekort aan schoon drinkwater in Afrika: de feiten op een rijtje

Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte en daarmee zou het een grondrecht moeten zijn voor iedereen. Toch heeft lang niet iedereen op de wereld hier ook zomaar toegang toe. In ontwikkelingslanden lopen meisjes gemiddeld maar liefst 6 kilometer per dag om schoon drinkwater te verkrijgen. En in Afrika is zo’n driekwart van de bevolking afhankelijk van grondwater als voornaamste bron van drinkwater. Daarbij hebben naar schatting 300 miljoen Afrikanen dagelijks te maken met waterschaarste. Dit is bijna 18 keer de gehele Nederlandse bevolking!

Waar wordt deze waterschaarste nu door veroorzaakt? De voornaamste oorzaak is de klimaatverandering. Tekort aan drinkwater door extreme droogte is namelijk een grote oorzaak van dit probleem. Een klimaatverandering die voor het grootste deel in ontwikkelde landen als Nederland veroorzaakt wordt. Maar waar tegelijkertijd in de regering maar weinig aandacht is voor de problematiek. Het is toch cru, dat Afrika voor nog geen 4% van de wereldwijde uitstoot van CO2 verantwoordelijk is, maar wel meer dan 80% van de gevolgen van klimaatverandering moeten incasseren. Steeds langer durende droge periodes creëren een voedselcrisis met jaarlijks duizenden mensenlevens tot gevolg.

Samen kunnen we zorgen voor verandering

Het is hoog tijd voor verandering. Nu is de tijd voor actie! Nederland staat op de 35e plaats in de wereldranglijst van de grootste uitstoters van co2. Een aanzienlijk hoge plek, zeker wanneer je bedenkt hoe klein ons land is in vergelijking met veel andere landen. Niet meer dan logisch dus, dat de Nederlandse regering veel meer zou moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan en zo ook het drinkwaterprobleem aan te pakken.

Wil jij jouw steentje bijdragen? Help dan mee om dit probleem onder de aandacht te brengen en op de agenda te krijgen! Teken de petitie vandaag nog en laat jouw stem horen! Samen kunnen we de Nederlandse regering oproepen om meer aandacht te besteden aan schoon drinkwater voor iedereen, ook in Afrika. We moeten in actie komen tegen klimaatverandering, want het zal letterlijk mensenlevens redden.

Lotte

Terug naar boven